October 09,2022 Post by : Alena Steinerová

8 věcí, které bychom neměli nikdy dávat do mikrovlnky

Mikrovlnka nefunguje – nejčastější poruchy/chyby mikrovlnných troub

Mikrovlnka nefunguje – nejčastější poruchy/chyby mikrovlnných troub

Mikrovlnka je v mnoha domácnostech nejvytíženějším kuchyňským spotřebičem. Jídlo a nápoje se v ní dají nejen zahřívat, ale také vařit a připravovat. Mikrovlnka má široké využití, může si ji dovolit téměř každý a i její životnost je poměrně dlouhá, v průměru 7 – 10 let. Po letech používání však lze očekávat problémy a poruchy, které souvisejí s opotřebováním materiálů.

Zatímco některé signalizují, že je čas vyměnit mikrovlnku za novou, s mnoha lze něco udělat a životnost mikrovlnky ještě na nějaký čas prodloužit.

Nejčastější poruchy mikrovlnek

Předtím, než se pustíte do oprav mikrovlnky, jakož i jakéhokoli jiného spotřebiče, zvažte své schopnosti, buďte především opatrní a držte se bezpečnostních pokynů. Oprava mikrovlnky může být nebezpečná, protože i po odpojení je zařízení ještě určitou dobu pod vysokým elektrickým napětím, což by mohlo vést k vážnému úrazu. Jakékoliv opravy provádějte vždy jen po vytažení mikrovlnky ze sítě s dostatečným časovým odstupem. Ne všechny poruchy je vhodné opravovat svépomocí, proto pokud si to situace vyžaduje, neriskujte a vyhledejte pomoc odborníka.

Mikrovlnka neohřívá

Nezohřívání potravin je běžným problémem – mikrovlnka se spustí, světlo se zapne, ale po skončení zjistíte, že jídlo se vůbec nezahřálo. Příčin může být několik:

Nefunkční spínač dveří – Při používání mikrovlnky je velmi důležité, aby dveře fungovaly, jak mají, neboť při jejich otevření se mikrovlnka nesmí spustit. To, zda je problém ve spínači, si můžete ověřit i tak, že zkontrolujete, zda po zavření dvířek světlo zhasne. Pokud zůstane zažaté, znamená to, že spínač nerozeznává, zda jsou dvířka otevřená, proto je při spuštění vnímá jako otevřená a jídlo neohřívá. Je-li spínač porouchaný, výměnu zajistí výrobce nebo servis.

– Při používání mikrovlnky je velmi důležité, aby dveře fungovaly, jak mají, neboť při jejich otevření se mikrovlnka nesmí spustit. To, zda je problém ve spínači, si můžete ověřit i tak, že zkontrolujete, zda po zavření dvířek světlo zhasne. Pokud zůstane zažaté, znamená to, že spínač nerozeznává, zda jsou dvířka otevřená, proto je při spuštění vnímá jako otevřená a jídlo neohřívá. Je-li spínač porouchaný, výměnu zajistí výrobce nebo servis. Zkažený magnetron – Magnetron je část mikrovlnky, která vyrábí elektromagnetické vlnění, a tedy je základní součástí mikrovlnky, díky které dokáže zahřívat. To, zda magnetron funguje, lze zkontrolovat multimetrem a v případě vyhoření je nutná jeho výměna, což bývá často stejně drahé nebo dražší než koupě nové mikrovlnky.

– Magnetron je část mikrovlnky, která vyrábí elektromagnetické vlnění, a tedy je základní součástí mikrovlnky, díky které dokáže zahřívat. To, zda magnetron funguje, lze zkontrolovat multimetrem a v případě vyhoření je nutná jeho výměna, což bývá často stejně drahé nebo dražší než koupě nové mikrovlnky. Přepálená pojistka – Také se kontroluje multimetrem. Dá se vyměnit v servisu, ale opět jednou tato oprava je drahá (i když ne až tak, jako výměna magnetronu), proto mnozí volí raději koupi nové mikrovlnky.

Nefungují tlačítka mikrovlnky

Nefungující tlačítka jsou frustrujícím problémem. Mikrovlnka svíti, dvířka se bez problémů zavírají, ale nelze nastavit program nebo spustit ohřívání.

Zkažená tlačítka nebo touchpad – Problém může být právě v tlačítkách nebo touchpadu. Udělejte si jednoduchý test – postupně promačkejte všechna tlačítka a zjišťujte, zda některá reagují. Pokud ano, chyba je právě v tlačítkách, která si můžete nechat vyměnit. Pokud nefungují žádné, je třeba hledat příčinu dál.

– Problém může být právě v tlačítkách nebo touchpadu. Udělejte si jednoduchý test – postupně promačkejte všechna tlačítka a zjišťujte, zda některá reagují. Pokud ano, chyba je právě v tlačítkách, která si můžete nechat vyměnit. Pokud nefungují žádné, je třeba hledat příčinu dál. Problém s řídící deskou – Problém může být v řídící desce tehdy, když sice žádné tlačítko nefunguje, ale displej svítí. Ta nepřivádí napětí dále do spínače, který odpovídá za fungování touchpadu. Nefunkční řídící desku si nechte zkontrolovat a vyměnit.

Talíř v mikrovlnce se neotáčí

Skleněný talíř uvnitř se musí dát otáčet, jinak nebude mikrovlnka zahřívat rovnoměrně. V první řadě je dobré zkontrolovat, jestli otáčení něco mechanicky neblokuje. V opačném případě mohou být na příčině jiné skutečnosti:

Zničená osa otočného talíře – Je to kulatá část s kolečky nacházející se přímo pod talířem. Po čase se na ní mohou vyskytnout praskliny a znaky opotřebení, čímž nebude poskytovat dostatečnou oporu pro talíř. Dá se jednoduše vyměnit náhradní součástkou od výrobce.

– Je to kulatá část s kolečky nacházející se přímo pod talířem. Po čase se na ní mohou vyskytnout praskliny a znaky opotřebení, čímž nebude poskytovat dostatečnou oporu pro talíř. Dá se jednoduše vyměnit náhradní součástkou od výrobce. Nefungující otočný kruh – Je to část nacházející se přímo pod talířem, která jej otáčí. Může se pokazit nebo vytáhnout. Tuto část lze vytáhnout a prohlédnout, zda je poškozená a v případě poškození je třeba ji vyměnit.

– Je to část nacházející se přímo pod talířem, která jej otáčí. Může se pokazit nebo vytáhnout. Tuto část lze vytáhnout a prohlédnout, zda je poškozená a v případě poškození je třeba ji vyměnit. Porouchaný otočný motor – Motor pohánějící točení talíře už zvenčí nevidíte. Jeho funkčnost lze zkontrolovat multimetrem a v případě nefunkčnosti vám jej v servisu vymění.

Mikrovlnka se nezapne

Pokud se mikrovlnka ani nezapne a vůbec nereaguje na žádná tlačítka, zdá se, že jde o vážný problém. Příčin však může být několik a v první řadě je třeba multimetrem zkontrolovat, zda je mikrovlnka pod proudem.

Nefunkční spínač dveří – Po dobu používání je nefunkční nebo nespolehlivý spínač dveří častou příčinou problémů s mikrovlnkou. Zkuste, zda při zavírání dvířek funguje vypínání světla nebo si funkčnost spínače nechte změřit multimetrem.

– Po dobu používání je nefunkční nebo nespolehlivý spínač dveří častou příčinou problémů s mikrovlnkou. Zkuste, zda při zavírání dvířek funguje vypínání světla nebo si funkčnost spínače nechte změřit multimetrem. Zkažená západka dveří – Západka dveří je vyrobena z plastových háčků, které slouží k pevnému zavření dvířek, přičemž při otevření se uvolní. Pokud se západka poškodí, brání mikrovlnce ve spuštění. Naštěstí lze snadno zakoupit jako náhradní díl a vyměnit.

– Západka dveří je vyrobena z plastových háčků, které slouží k pevnému zavření dvířek, přičemž při otevření se uvolní. Pokud se západka poškodí, brání mikrovlnce ve spuštění. Naštěstí lze snadno zakoupit jako náhradní díl a vyměnit. Vyhořelá pojistka – Pokud se na mikrovlnce nezapne ani jen displej, i když je zapojena v síti, vyplatí se zkontrolovat pojistky. Ty chrání spotřebič před výkyvy nebo přehřátím, ale po čase potřebují výměnu, kterou vám poskytnou v servisu.

Mikrovlnka se spustí, ale po chvíli přestane fungovat

Pokud se mikrovlnka dokáže spustit, ale po několika vteřinách se vypne, tedy neukončí řádně cyklus ohřevu, na vině může být několik příčin.

Nefunkční spínač dveří – Dveře se mohou sice zavřít, ale za několik sekund může spínač povolit a vnímat dvířka jako otevřená. Spínač nemusí zaznamenat dveře jako zavřené i tehdy, pokud se vnitřek v okolí dveří přehřívá. Tehdy vyžadují servisní opravu.

– Dveře se mohou sice zavřít, ale za několik sekund může spínač povolit a vnímat dvířka jako otevřená. Spínač nemusí zaznamenat dveře jako zavřené i tehdy, pokud se vnitřek v okolí dveří přehřívá. Tehdy vyžadují servisní opravu. Přehřívání – Uvnitř mikrovlnky se nachází chladící ventilátor, který udržuje součástky v určité teplotě, aby se při zahřívání nepřehřály. Pokud ventilátor nefunguje dostatečně nebo se porouchá, dojde k zahřívání a mikrovlnka se z bezpečnostních důvodů sama vypne. Kromě porouchaného ventilátoru může jít i o ucpaný ventil, odkud uniká vzduch. Může se tam v mastnotě lepit a ukládat prach, takže je důležité důkladné čištění.

– Uvnitř mikrovlnky se nachází chladící ventilátor, který udržuje součástky v určité teplotě, aby se při zahřívání nepřehřály. Pokud ventilátor nefunguje dostatečně nebo se porouchá, dojde k zahřívání a mikrovlnka se z bezpečnostních důvodů sama vypne. Kromě porouchaného ventilátoru může jít i o ucpaný ventil, odkud uniká vzduch. Může se tam v mastnotě lepit a ukládat prach, takže je důležité důkladné čištění. Porouchaný transformátor – Závažnější problém představuje porouchaný transformátor. Poznáte to hned, protože můžete pocítit zápach kouře. Mikrovlnku odpojte a nechte si transformátor vyměnit zkušeným technikem.

Světlo v mikrovlnce nefunguje

Nefungující světlo při otevírání dveří je poměrně běžným problémem a většinou nepředstavuje komplikovanou opravu.

Vypálená žárovka – Nejjednodušším vysvětlením je vypálená žárovka. Tedy předtím, než zkusíte cokoli jiného, ​​pořiďte si náhradní žárovku a vyměňte starou za novou. Samozřejmě, mikrovlnku odpojte a řiďte se pokyny v návodu.

– Nejjednodušším vysvětlením je vypálená žárovka. Tedy předtím, než zkusíte cokoli jiného, ​​pořiďte si náhradní žárovku a vyměňte starou za novou. Samozřejmě, mikrovlnku odpojte a řiďte se pokyny v návodu. Problém s řídící deskou – Závažnější problém představuje vadná řídící deska, jejíž funkčnost si umíte dát ověřit multimetrem. V případě chybnosti je třeba si ji nechat vyměnit v servisu.

Během ohřívání v mikrovlnce jiskří

Když se v mikrovlnce začne jiskřit, nespanikařte, ale hned ji vypněte. Nejprve zkontrolujte vnitřek mikrovlnky, zda v ní nezůstaly nějaké zbytky, které potřebují očistit.

Zahříváte, co do mikrovlnky nepatří – Někdy se jednoduše stane, že člověk zapomene a do mikrovlnky vloží i kovovou lžičku nebo použije nádobí, které do mikrovlnky nepatří. Jakékoliv kovové a pozlacené elementy mohou způsobovat jiskření, proto je k zahřívání nepoužívejte.

– Někdy se jednoduše stane, že člověk zapomene a do mikrovlnky vloží i kovovou lžičku nebo použije nádobí, které do mikrovlnky nepatří. Jakékoliv kovové a pozlacené elementy mohou způsobovat jiskření, proto je k zahřívání nepoužívejte. Poškozený kryt vlnovodu – Kryt vlnovodu zabraňuje tomu, aby se cokoli dostalo zevnitř mikrovlnky k magnetronu. Po mnoha použitích se kryt může pokrýt nánosy z potravy, uvolnit se a poškodit, což vyžaduje okamžitou výměnu.

– Kryt vlnovodu zabraňuje tomu, aby se cokoli dostalo zevnitř mikrovlnky k magnetronu. Po mnoha použitích se kryt může pokrýt nánosy z potravy, uvolnit se a poškodit, což vyžaduje okamžitou výměnu. Vyhoření diody – Dioda je jednou z klíčových částí mikrovlnky, bez které nemůže fungovat. Časem se opotřebuje a může dojít až k vyhoření. Kromě jiskření je typickým příznakem bzučení nebo pach kouře. Tehdy je třeba mikrovlnku hned odpojit a nechat ji opravit v servisu.

Dvířka na mikrovlnce se nezavírají nebo neotevírají

Když se vyskytne problém s otevíráním, zavíráním nebo zasekáváním dvířek na mikrovlnce, většinou je problém v samotném mechanismu zavírání. V první řadě si však prohlédněte dvířka, zda se v nich nenacházejí zbytky jídla nebo jiné překážky bránící zavření.

Porouchaná západka dveří – Plastové háčky, které při zavření dvířek doklapnou a udržují je bezpečně zavřené, se mohou opotřebovat, což může vést k uvolnění a tedy k nezavírání dveří. Rovněž se mohou zasekávat, což povede k opačnému problému. Jejich funkčnost lze ověřit multimetrem a v případě potřeby si je můžete nechat vyměnit.

– Plastové háčky, které při zavření dvířek doklapnou a udržují je bezpečně zavřené, se mohou opotřebovat, což může vést k uvolnění a tedy k nezavírání dveří. Rovněž se mohou zasekávat, což povede k opačnému problému. Jejich funkčnost lze ověřit multimetrem a v případě potřeby si je můžete nechat vyměnit. Uvolněné panty – Panty dvířek se mohou uvolnit nebo zrezivět či jinak se poškodit, což by bránilo hladkému zavírání dveří. Takové poškození snadno spatříte prohlédnutím pantů a pokud jsou poškozené, lze je vyměnit za nové.

Mikrovlnné trouby – recenze

Vaše mikrovlnka už není nejmladší a stále častěji to dává na známost různými poruchami? Možná je čas vyměnit ji za novou. Podívali jsme se na několik oblíbených modelů, které by vás mohly zaujmout. Naše recenze vám mohou být při výběru nápomocné.

Klarstein Luminance Prime ✔ NÁŠ TIP Kompaktní mikrovlnná trouba Klarstein Luminance Prime s funkcí grilu se hodí dokaždej moderní domácnosti. Objem 34 l je postačující pro přípravu pokrmů pro dvě až čtyři osoby. Mikrovlnka nabízí 9 rozličných automatických programů, které vám umožní každé jídlo připravit správně. Ohřev jídla můžete kontrolovat prostřednictvím velkého předního a polozrkadlícího okna. Mikrovlnná trouba se vyznačuje kompaktními rozměry a pěkným designem, který nenaruší vzhled žádné kuchyně. Pozitíva Negatíva Zobrazit více info

Klarstein Fine Dinesty 2 v 1 Mikrovlnná trouba Klarstein Fine Dinesty zaujme už na první pohled svým propracovaným designem. Výkon 23-litrové mikrovlnky je 800 W, výkon grilu 1 000 W. Na výběr máte z 12 programů vaření, čas (do 60 min.) a výkon vaření si můžete nastavit i manuálně. Osvětlený LCD displej s kruhovým retro designem informuje o délce. Mikrovlnka se ovládá pomocí otočného knoflíku a 4 menších tlačítek. Pozitíva Negatíva Zobrazit více info

Klarstein Caroline Mikrovlnná trouba Klarstein Caroline jídlo uvaří, ugriluje, zahřeje i rozmrazí. Jde o prostorově úsporné zařízení (kapacita 20 l), sjednocující mikrovlnnou troubu a gril. Výkon mikrovlnné trouby je 700 W, integrovaný gril má výkon 1 000 W. Jednoduché ovládání je zajištěno pomocí technologie Quick Select. Na regulátoru napájení si vybíráte 1 z 5 výkonnostních úrovní, 1 z 3 kombinovaných programů nebo funkci grilování. Následně nastavíte časovač na určitý čas (do 35 minut). Pozitíva Negatíva Zobrazit více info

Klarstein myWave ✔ LIDOVÁ VOLBA Mikrovlnná trouba Klarstein myWave je vhodná do malých domácností. Zařízení s kapacitou 20 l a výkonem 700 W se snadno vejde do omezených prostorů. Mikrovlnná trouba se ovládá pomocí 2 knoflíků, jedním si volíte ze 6 úrovní výkonu, druhým nastavujete dobu ohřívání. Poradí si s mraženou pizzou, zapékanými pokrmy i s vychladlou kávou. Pozitíva Negatíva Zobrazit více info

Klarstein Luminance Steam ✔ PRO NÁROČNÉ Vestavná mikrovlnná trouba Klarstein Luminance Steam je multifunkční zařízení, spojuje totiž funkce mikrovlnné trouby a trouby. Mikrovlnka má 34 l, výkon 900 W a nabízí na výběr z 5 výkonových úrovní. Umožňuje vařit v páře (výkon 1 500 W a 1-litrová nádrž na vodu), grilovat (1 200 W) i rozmrazovat potraviny. Technologie QuickSelect umožňuje nastavit na dotykovém panelu s LED displejem 80 automatických programů. Interiér mikrovlnky je z ušlechtilé oceli, která je nejen odolná, ale také se snadno čistí. Pozitíva Negatíva Zobrazit více info

Klarstein Steelwave Kombinovaná mikrovlnná trouba a gril Klarstein Steelwave je určena pro zabudování do kuchyňské linky. Mikrovlnná trouba s kapacitou 23 l má výkon 800 W (nastavit lze v 5 stupních). Zařízení dokáže jídlo ohřívat, vařit, grilovat (1 000 W), rozmrazovat (3 úrovně) nebo udržovat připravené jídlo v teple. Odpočítáván čas se dá sledovat na LCD displeji. Gril se dá používat samostatně ve 3 stupních a také v kombinaci s mikrovlnnou troubou. Na výběr je z 8 automatických programů, nastavit lze i automatické vaření s odloženým startem. Doba vaření se dá nastavit max. do 60 min. Pozitíva Negatíva Zobrazit více info

Klarstein Victoria 25 ✔ NÁŠ TIP Vestavná mikrovlnná trouba Klarstein Victoria 25 s výkonem 900 W a 25-litrovým varným prostorem bude díky svému retro designu ozdobou každé kuchyně. Na dotykovém panelu si můžete vybrat z 8 automatických programů, aby se jídlo uvařilo, ohřálo či udrželo teplé. Mikrovlnka je kombinovaná s grilem s výkonem 1 000 W. Stačí si zvolit funkci programu (2 přednastavené kombinované funkce a nastavení ve spolupráci s mikrovlnnou troubou) a požadovaný čas grilování. Interiér zařízení je vyroben z ušlechtilé oceli SimpleClean, která je odolná a snadno se čistí. Pozitíva Negatíva Zobrazit více info

Siemens BE 634LGS1 ✔ NÁŠ TIP Stylový design této vestavné mikrovlnné trouby zapadne do každé kuchyně. Intuitivní ovládání Touch Control vám usnadní nastavování. Vnitřní prostor za prosklenými dvířky je osvětlen efektivním a energeticky úsporným LED světlem. Samozřejmě nechybí ani gril. Mikrovlnka má výkon až 900 W, což vám ušetří čas přípravy. Funkce cookControl Plus zaručuje úspěch pro přípravu velkého množství receptů. Zobrazit více info

Whirlpool AMW 1401 IX Jedna z nejprodávanějších vestavných mikrovlnných trub z dílny kvalitního výrobce. Kromě pěkného nerezového designu se zrcadlovým sklem vám nabízí funkce, jako jsou Jet Defrost, velmi rychlé rozmrazování a Jet Start, start na plný výkon. Nechybí kvalitní gril a 3D proudění mikrovlnných vln. Vnitřní objem je 20 litrů, výkon mikrovln 800 W, výkon grilu 1 000 W. To vše ve výborném poměru výkon/cena. Zobrazit více info

Samsung MC 28H5015AW Za výbornou cenu získáte inteligentní mikrovlnnou troubu od ověřeného výrobce s výbornými funkcemi. Jde o provedení volně stojící mikrovlnky, která díky svým kompaktním rozměrům nezabere mnoho místa a snadno jí najdete vhodné umístění. Oceníte nejen ohřev, ale i vaření horkým vzduchem a šikovný gril. Mikrovlnka má kapacitu 28 l a její maximální doba vaření je 99 minut. K dispozici má 6 úrovní výkonu. Vnitřek mikrovlnné trouby je z keramického smaltové povrchu, který se snadno čistí. Poměr výkon/cena ji řadí mezi velmi výhodný nákup a u uživatelů se těší velké oblibě. Zobrazit více info

(80.4%) Hodnocení článku:

Pulbikované dňa: 17.12.2021

oblíbené produkty

Zobrazit kategorii:

Přidat komentář

Co nedávat do mikrovlnky? Těchto 7 potravin!

Vynález, který byl poprvé uveden na trh v Americe v roce 1947. Řeč je o mikrovlnné troubě. První model byl skoro 2 metry vysoký a vážil 400 kilo. Tenhle kolos byste do domácí kuchyně jen těžko umístili a za 3000 dolarů byste si ho možná ani nemohli dovolit. Proto tuhle obří mikrovlnku používali jen v restauračních zařízeních.

Jak mikrovlnka funguje?

Mikrovlnka vydává mikrovlnné záření, které dokáže rozkmitat částice v jídle, které do mikrovlnky dáme. Záření má především vliv na molekuly vody, vnikne dovnitř potravin a díky rozkmitání částic se tak jídlo zahřívá.

Ohřívání jídla v mikrovlnce

Obecně se doporučuje zbylé jídlo od oběda nebo večeře uložit do lednice do 2 hodin od uvaření. Dojíst byste ho pak měli během 2 dnů. Malé porce jídel se v mikrovlnce dobře ohřívají. Naopak větší množství jídla ohřejte raději v hrnci na plotně, aby se rovnoměrněji prohřálo.

Jídlo ohřejte maximálně jednou, ne prudce ale pomalu do požadované teploty. Vždy je bezpečnější nastavit mikrovlnku na menší výkon a více času. Řádná tepelná úprava funguje jako prevence otravy botulotoxinem. Tomu se daří hlavně ve špatně vyrobených domácích uzeninách, ale může se objevit i ve špatně skladovaném a nedostatečně ohřívaném jídle. Některé potraviny by se měly mikrovlnné troubě obloukem vyhnout. Pojďme se podívat, jaké to jsou.

1. Vajíčka natvrdo v mikrovlnce neuvaříte

Možná by se to mohlo zdát jako dobrý nápad a urychlení vaření, ale vajíčka natvrdo v mikrovlnce opravdu neuvaříte. Ohřívání v mikrovlnce totiž uvnitř vajíčka vytvoří páru, ta nemá kam unikat a vajíčko pak může lehce explodovat. K tomu může dojít buď v mikrovlnce nebo až při vyndávání vajíčka. Ušetřete si popálené prsty a obličej a vajíčka nikdy v mikrovlnce nevařte.

2. Mateřské mléko raději ohřejte v hrnci

Mnoho maminek zamrazuje a skladuje mateřské mléko pro pozdější použití. Mikrovlnka ohřívá všechno nerovnoměrně. Takže pokud dáte mateřské mléko do mikrovlnné trouby, riskujete, že se v něm vytvoří části, které budou moc horké a vaše miminko si popálí patro. Nehledě na to, že ohřívání nevhodné plastové láhve uvolňuje do mléka nebezpečné karcinogeny. Mateřské mléko tedy vždy raději ohřejte buď v hrnci na plotně nebo rozmrazte v horké vodě.

Novorozenci v prvních dnech života spořádají denně až 10 porcí mateřského mléka po 60 ml

3. Celer, řepu a špenát do mikrovlnky nedávejte

Jestli vaše jídlo obsahuje tuto zeleninu a vy byste si ho rádi ohřáli a snědli, udělejte to raději v hrnci na sporáku. Na mikrovlnku v těchto případech zapomeňte, protože tyto potraviny obsahují dusičnany, které jsou za normálních okolností prospěšné. Pokud je ale ohříváte v mikrovlnce, mohou se přeměnit na nitrosaminy, což jsou dusíkaté látky s karcinogenním účinkem.

4. Výbušné hroznové víno

Čerstvé hroznové víno rozhodně do mikrovlnky nepatří. Ohřátím z něj rozinky neuděláte. Můžete si ale způsobit popáleniny, opět díky tomu, že pod slupkou hroznů je mnoho vody, při ohřívání se jako u vajíček vytvoří pára, a protože nemá kam unikat, hrozí výbuch. V dalším případě můžete mít z hroznů hořící plazmu, protože jsou hrozny plné cukru, který může začít dýmit a hořet.

Z hroznového vína připravíte výborný sirup nebo třeba džem

5. Mražené maso bude tuhé

Chystáte nedělní oběd a zase jste zapomněli rozmrazit maso! Co s tím? Strčíte ho na pár minut do mikrovlnky a je to. Jenže to není tak jednoduché a bezpečné. Tenké části masa se začnou v mikrovlnce po chvilce vařit a naopak tlustší části zůstanou zmrzlé. Takový postup a nerovnoměrné ohřátí masa pak tvoří ideální půdu pro šíření škodlivých bakterií. Navíc je pak takové maso i po tepelném zpracování tuhé. Nejbezpečnějším způsobem rozmražení masa je ho nechat pár hodin ve vlažné vodě.

6. Chilli papričky vás mohou popálit

Jestli máte z nějakého důvodu v plánu dát chilli papričky do mikrovlnky, nedělejte to. Kapsaicin, tedy látka, která papričkám dodává jejich štiplavou chuť, se při ohřívání v mikrovlnce uvolní do vzduchu. Po otevření vám pak hrozí podráždění očí a krku, kašel a problémy s dýcháním. Stejně, jako byste si do místnosti stříkli pepřový sprej (ten se právě z kapsaicinu vyrábí).

Chilli papričky zpracujte uzením nebo sušením

7. Vařené houby zavání zažívacími problémy

U hub buďte opatrní s jejich skladováním a ohříváním. Při ohřívání se mění složení bílkovin v houbách, a to pak může způsobit nepříjemné zažívací problémy. Proto, pokud vám zbydou houby od večeře, raději je snězte studené a ujistěte se, že od jejich zpracování neuběhlo víc jak 24 hodin. Tato pravidla platí samozřejmě i pro houby v rizotu nebo polévce.

Houby plněné sýrem a ořechy vám budou chutnat i studené

Co ještě do mikrovlnky nepatří?

Plastové misky ani polystyren

Mnoho plastů obsahuje chemické látky bisfenol A (BPA), které jsou podobné estrogenu. Tyto látky se při ohřívání uvolní do vašeho jídla a mohou způsobovat hormonální nerovnováhu, neplodnost nebo rakovinu. Další uvolněnou nebezpečnou látkou při ohřívání plastu jsou ftaláty, které mohou mít na svědomí zvýšený krevní tlak. Podobně to je i s polystyren, který při ohřívání uvolňuje škodlivý dioxon. Při ohřívání také proniká do jídla a zvyšuje riziko rakoviny.

U plastových krabiček je důležité sledovat piktogramy na zadní straně. Pokud jsou přeškrtnuté symboly myčky nádobí nebo mikrovlnky, určitě se ohřevu v mikrovlnné troubě vyhněte.

Kovové nádobí a alobal

Do mikrovlnky také nikdy nedávejte kovové nádobí a alobal. Kov odráží mikrovlnné záření a může dojít k jiskření.

Nádobí do mikrovlnky, které je vhodné

Jsou to obyčejné porcelánové talíře bez jakýchkoliv ornamentů. Zdobení totiž obsahuje kovy a v mikrovlnce by způsobily jiskření. V obchodech seženete i plastové misky do mikrovlnky, které jsou z polypropylenu. Jedná se sice o plast, ale polypropylen je odolný vůči vysokým teplotám, takže jídlo v něm lze ohřívat. Skleněné nádobí do mikrovlnky musí být z varného skla, jinak praskne.

Víte, jaké potraviny nepatří do mrazáku?

Zdroj:

8 věcí, které bychom neměli nikdy dávat do mikrovlnky

Ať už si ohříváme oběd, rozpékáme pečivo nebo rozpouštíme máslo, většinou si za pomocníka zvolíme mikrovlnnou troubu. My jsme pro vás připravili 8 věcí, které byste do mikrovlnky nikdy dávat neměli.

Málokdo ví, že mikrovlny působí na některé potraviny a materiály jinak, než je tomu v běžné troubě nebo při obyčejném ohřívání na plotně. V mikrovlnce se mění vlastnosti potravin, což pro nás může mít i fatální následky. Z obyčejné vody se tak za pár sekund stane nebezpečná tekutina, která vám vařící vybuchne do obličeje.

Čerstvé ovoce

Nikdy nedávejte čerstvé ovoce do mikrovlnné trouby. Teplem se zničí veškeré vitaminy, ale například hroznové víno může ve vteřině vybuchnout a rozletět se na všechny strany. Jednotlivé slupky už z povrchu nejen že nedostanete, ale síla exploze poničí i ochranné mřížky ventilátorů.

Chilli papričky

Chilli papričky, obzvláště ty sušené, mohou způsobit velmi nepříjemný zážitek. Pokud je ohříváte, začne se z nich uvolňovat kapsaicin a jiné aktivní složky, které z papriky dělají velmi pikantní surovinu. Smísí se s párou a ve chvíli, kdy otevřete dvířka, pocítíte pálivou sílu na vlastní kůži.

Kapsaicin smíchaný s párou vám může způsobit na obličeji podobné skvrny, jako byste se popálili. Není nic příjemného, když vdechnete vlastně něco jako koncentrát z chilli papriček. Je to pořádná jízda, na kterou se jen tak nezapomíná.

Vejce

Uvařit vejce natvrdo v mikrovlnce vám bude trvat jen chvilku, ale následek bude nejspíš neodstranitelný. Vnitřek vejce dosáhne obrovské teploty, ale kvůli skořápce nebude mít pára kam unikat. Vám po takovém experimentu nezbyde nic jiného, než hodiny a hodiny drhnout žloutek, který s velkou pravděpodobností explodoval a rozprskl se po celém vnitřku mikrovlnky.

Nebezpečná situace může nastat i ve chvíli, kdy vejce zůstane vcelku a vy se ho okamžitě po vyndání pokusíte oloupat. Rozletí se a pořádně vás opaří.

Kov

I když si to všichni nejspíš uvědomujeme, ale přesto musíme zopakovat, že kov je věc, která by rozhodně neměla přijít do mikrovlnky za žádnou cenu. Dokonce i malé množství, které může být obsažené v některých glazurách nádobí, způsobí, že vám začne celá trouba jiskřit.

Pokud se vám uvnitř mikrovlnky objeví malý oheň, nejspíš jste na jídle zapomněli malý kousek hliníkové fólie. Spolu s mikrovlnami funguje jako zápalná šňůra.

Hrnek vody

Voda se zahřeje jen na povrchu, nádoba a zbytek tekutiny je vždy o něco chladnější. Na jejím povrchu tak vzniká velké napětí.

Pak už jen stačí vodu zamíchat, přidat čaj nebo přilít studenější tekutinu a doslova vám exploduje do tváře.

Chléb

Dáte-li chléb do mikrovlnné trouby na několik sekund, aby se rozpekl, po pár vteřinách získáte zapáchající pečivo, které v puse bude chutnat zatuchle a jako žvýkačka. Může za to voda, která se z pečiva začne uvolňovat, pára se v troubě srazí a steče zpět na chleba. Rozpékejte raději na horký vzduch a to na nižší výkon a delší dobu.

Plastové nádobí

Vždy se ujistěte, zda je vaše plastové nádobí vhodné do mikrovlnné trouby. Mělo by být náležitě označené. Pokud dovnitř vložíte plastové věci, které tam nemají co dělat, můžete si rovnou vybírat novou troubu, protože rozteklou hmotu z ní nikdy nedostanete. Celý otočný talíř skončí v koši.

Houbička na nádobí

Je pravda, že pokud dáte houbičku do mikrovlnky na 25 sekund, zbavíte ji všech bakterií. Ale když uvnitř zůstane jen o malinko déle, bude vás v kuchyni vítat neskutečný zápach ze spálené houbičky i několik měsíců. Jestli ono se nevyplatí, koupit raději novou, než riskovat takovou pohromu.

zdroj:

Máte i vy zkušenosti s jídlem či věcmi, které jste dali do mikrovlnné trouby a následovala pohroma? Nebo naopak ohříváte běžně věci, které jsme uvedli a nikdy se nic nestalo? Napište nám v diskuzi pod článkem.

MOHLO BY VÁS ZAJÍMAT:

Jak vyčistit troubu a mikrovlnku? Nasypte do nich sůl!

9+1 odporných činností, které doma musíte vykonávat

Vlkodlačí dieta: Využijte úplňku a zhubněte

Author

October 09,2022

Leave a Reply